Drayang Gyatso Ling,
que significa “oceà del so melodiós”,
és una associació musical i budista que neix amb la motivació
de dedicarse a la pràctica dels cants de mantres
i a la meditació sota la direcció del Venerable Lama Gyurme

z
Centres Lama Gyourme
ï